Frangelico
Merk info Goody bag

Disclaimer

 

Frangelico is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Frangelico.

Hoewel Frangelico alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Frangelico niet aansprakelijk voor informatie, berichten en/of afbeeldingen die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Frangelico worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Frangelico uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Frangelico worden onderhouden wordt afgewezen.

Alhoewel Frangelico al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. Je wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je informatie van deze site ophaalt.